นางสาวโสวิชญา วงษาชัย ผอ.กศน.อ.เรณูนคร ร่วมพิธีถวายกฐิน วันที่ 3 ต.ค. 2563 ณ วัดป่าสุคนธรักษ์ บ้านค่ายเสรี ต.นางงาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=385764602582560&id=100034470713858