คณะครูและบุคลากร กศน.อ.เรณูนคร เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 63 ณ ที่ว่าการอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=392984051860615&id=100034470713858