ร่วมด้วยช่วยกัน เตรียมความพร้อมประกวด กศน.ตำบลดีเด่น ประจำปี 2563 กศน.ตำบล เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=404484550710565&id=100034470713858