ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินคัดแลือก กศน.ตำบลดีเด่น วันที่ 28 ต.ค. 2563 กศน.ตำบลเรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=405161100642910&id=100034470713858