ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินคัดแลือก กศน.ตำบลดีเด่น ระดับจังหวัด วันที่ 10 พ.ย. 2563 กศน.ตำบลเรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=415561982936155&id=100034470713858