ประชาสัมพันธ์นักศึกษา กศน.อำเภอเรณูนคร สอบปลายภาคเรียน 1/2563 ​ ระหว่างวันที่ 24-25​ ตุลาคม 2563​ สนามสอบโรงเรียนเรณูวิทยาคาร เตรียมตัวให้พร้อมแต่งกายสุภาพ ใครที่ยังไม่ได้รับตารางสอบติดต่อ อาจารย์ที่รับผิดชอบ หรือติดต่อ กศน.อำเภอเรณูนคร ด่วน..