กศน.อำเภอเรณูนคร นำโดยนางอักษร คำถา ผอ. กศน. อำเภอเรณูนคร คณะครู และบุคลากร ยินดีต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายธฤติ ประสานสอน ตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการจัดการศึกษา ตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน(Agenda Based)การเข้าถึงการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม วันที่ 17 ก.พ. 2564 ณ กศน. อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=478270809998605&id=100034470713858