คณะครู กศน. ตำบลเรณู ได้จัดกิจกรรมโครงการห่างไกลโรคภัย ใส่ใจสุขภาพในยุค New Normal ณ กศน.ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=482950452863974&id=100034470713858