ประชุมรับนโยบาย จากท่าน ผอ. กศน.อ.เรณูนคร นางอักษร คำถา วันที่ 1 มี.ค. 2564 ณ กศน.อำเภอเรณูนคร จ.นครพนม

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=485292992629720&id=100034470713858