นางอักษร คำถา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเรณูนคร เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น" ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 นำโดยนายอำเภอเรณูนคร หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ณ สนามกีฬาอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=541539510338401&id=100034470713858