วันที่ 14 ม.ค. 2565

ครู กศน.อำเภอเรณูนคร ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสถานศึกษา เนื่องในสัปดาห์วันครู ณ กศน.อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนมhttps://www.facebook.com/100034470713858/posts/680299066462444/