วันที่ 27 เมษายน 2565 
ประชุมคณะกรรมการศส.ปชต. ตำบลโคกหินแฮ่ ณ กศน. ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนมhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=743428513482832&id=100034470713858