วันที่ 22 ก.ค. 2565 

ครูกศน.ตำบลเรณูใต้ และบุคลากร กศน.อำเภอเรณูนคร ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตร พลเมืองคุณภาพเพื่อเสริมสร้างหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม