วันที่ 27 ส.ค. 2565 คณะครูกศน.ตำบลนางาม ได้รับมอบหมายจากท่าน ผอ.กศน.อำเภอเรณูนคร นางอักษร คำถา เข้าร่วมต้อนรับสมาชิกวุฒิสภา โครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนบน) ณ กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า หมู่ 4 บ้านนางามใต้ ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม