วันที่ 8 ก.ย. 2565 

ครู กศน.อำเภอเรณูนคร เข้ารับชมการถ่ายทอดสด พิธีเฉลิมฉลองงาน " วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ประจำปี 2565 ณ กศน.อ.เรณูนคร จ.นครพนม