วันที่ 7 มี.ค. 2566

บุคลากร กศน. อ.เรณูนคร ประชุมประจำเดือน มี.ค. 2566 ครั่งที่ 3/2566 รูปแบบออนไลน์ โดยมีนายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น ผอ.สนง.กศน.จังหวัดนครพนม เป็นประธาน ณ กศน.อ.เรณูนคร จ.นครพนม