นางสาวโสวิชญา วงษาชัย ผอ.กศน.อ.เรณูนคร คณะครู กศน. และบุคลากร ประชุมรูปแบบออนไลน์ โดยมีนางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผอ.กศน.จังหวัดนครพนม เป็นประธาน ประจำเดือน ต.ค. 2563 ครั่งที่ 10/2563 วันที่ 2 ต.ค. 2563 ณ กศน.อ.เรณูนคร จ.นครพนม

https://www.facebook.com/photo/?fbid=385010742657946&set=a.123576068801416