แจ้งนักศึกษา กศน. อำเภอเรณูนครทุกคน สอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2566 สนามสอบโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 

ระเบียบการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ

1. การแต่งกาย นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพ สภาพบุรุษ เสื้อแบบสุภาพ กางเกงขายาวสีดำ รองเท้าหุ้มส้น - สุภาพสตรี เสื้อแบบสุภาพ กระโปรงหรือกางเกงขายาวสีดำ รองเท้าหุ้มส้น

2. ผู้เข้าสอบจะต้องถือเป็นหน้าที่ต้องตรวจสอบให้ทราบว่าสถานที่สอบอยู่ ณ แห่งใด ห้องใด

3. นักศึกษาจะต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบตามสมควร                                                                                    

4. ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการสอบมาเองได้แก่ ปากกาสีน้ำเงินหรือปากกาสีดำและดินสอดำ 2B

5. ให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้กำกับห้องสอบตรวจบัตรของผู้เข้าสอบ (ห้ามลืมเด็ดขาด)

สนามสอบ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ติดต่อสอบถามข้อมูลขอรับตารางสอบ ได้ที่ ครู กศน.ตำบลทุกตำบล และ กศน.อำเภอเรณูนคร โทร 0-4257-9312

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02hZAXkrPzc1p33QsekQNxDp3PX3YpQA2acgzRbVqGRXAJPgBgdKv2kPLiHVPU8sudl&id=100034470713858&mibextid=Nif5oz